• Bik-mwen

Ranpli sé finet-teks tala souplé

Kod-lidantité *
Mo-lésé-pasé *
 *
Grad
Non *
Ti-non *
Ladres
Niméwo-komin *
Vil *
Péyi *
Dat-nésans  /   / 
Travay
Kouriel *


« Man li sé Kondision jénéral pou sèvi nich-twel la ek i ka asepté yo »
Es ou lé mété mak asou dokiman? Wi Non
OK
* Finet-teks zot oblijé ranpli.