• Bik-mwen

Alé asou bik-zot

:
  • trapé an bik privé
  • Sanblé kamo ek zimaj adan an panyen
  • Partisipé adan sé bokantaj-la
Zot pé rantré adan lawonn moun ki ka fè wouchach-fanmi ek ki ka mété mak asou dokiman.
Enskri kò'w!